Frequently Asked Questions

Tôi có thể đăng ký đến khi nào? | Until when can I register?


- Thời hạn đăng ký được mở đến ngày cuối cùng của thử thách: 23:50 ngày 20/12/2020

- Registration will be open until the last day of the race: 20th December 2020 at 10:00pm
Quy định | Rules


[English below]

- Thời hạn đăng ký được mở đến ngày cuối cùng của thử thách: 23:50 ngày 20/12/2020

- Bạn có thể thử thách bao nhiêu lần tùy bạn muốn, lưu ý chỉ những hoạt động đơn lẻ mới được tính (không tính tổng quãng đường của nhiều hoạt động). Đối với phần Giveaway, chúng tôi sẽ dựa vào một hoạt động có quãng đường dài nhất của bạn.

- Mục tiêu là cự ly quãng đường, không phải thời gian.

- Đạp ngoài trời.

- Có hai hạng mục: 50km và 100km.

  • Hạng mục 50km: nếu bạn đạp từ 50km - 99,99km

  • Hạng mục 100km: nếu bạn đạp 100km hoặc hơn

- Trong trường hợp chúng tôi thấy có những điểm bất thường (ví dụ như sử dụng xe máy..), chúng tôi có quyền hủy kết quả của bạn.

Miễn trừ trách nhiệm: Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho những người tham gia, vì vậy chúng tôi không trao phần thưởng cho những người nhanh nhất. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo việc sử dụng mũ bảo hiểm trong suốt quá trình tham gia thử thách. MUDE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chấn thương và/hoặc thương vong nào trong suốt quá trình thử thách.

- Registration will be open until the last day of the race: 20th December 2020 at 10:00pm - You can try it as many times as you like, but please note only single activities will be counted (not allowed to sum up activities). For the giveaway, we will only count one of your activities, the longest one. - The goal is the distance, not the time. - Cycling must be outdoors. - There are two categories: 50km and 100km.
  • Category 50km: If you cycle between 50km and 99,99km.
  • Category 100km: If you cycle 100km or more.
- In case we see any irregularities (eg. using motorbike) we retain the right not to validate the activity. Disclaimer: We cannot guarantee safety of participants; do please ride responsibly during activity and take care of yourself. We strongly recommend the usage of helmet during the activity.
Tôi chọn size áo như thế nào? | How do I choose my jersey size?


[English Below] Tại trang đăng ký bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn này. Áo Jersey dành cho cả nam và nữ.

Áo Touring thường thoải mái hơn và được các vận động viên nghiệp dư hoặc vận đông viện xe đạp leo núi ưa chuộng, còn áo PRO thì ôm sát cơ thể, và được các vận động viên đường trường chuyên nghiệp tin dùng.

  • Touring jersey: 310.000 VND
  • PRO jersey: 425.000 VND
At the registration page you will find this guide. Jerseys are unisex. Touring jerseys are more relaxed and used for amateur or mountain bike cycling. PRO jersey is body-fit and used in professional road cycling.
  • Touring jersey: 310.000 VND
  • PRO jersey: 425.000 VND
Làm thế nào để tôi ghi lại hoạt động trên Strava? | How do I record the activity on Strava?


Để ghi lại hoạt động trên Strava, vui lòng làm theo hướng dẫn sau.

In order to record the activity on Strava, please follow this instructions.

Ocean_Sleep_Medicine_transparent-2.png
  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Ocean Medicine.